logo
Unicus Usługi Ogrodnicze Aleksandra i Tomasz Nowaczyk
wyższy poziom usług

Usługi komunalne

  • projekt, budowa i konserwacja terenów zieleni,
  • projekt, budowa i konserwacja systemów nawadniających,
  • budowa i konserwacja boisk,
  • utrzymanie terenów publicznych i zieleni miejskiej,
  • czyszczenie cieków wodnych i rowów melioracyjnych,
  • utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych, magazynów i hal,
  • odśnieżanie oraz utrzymanie zimowe terenów publicznych.