logo
Unicus Usługi Ogrodnicze Aleksandra i Tomasz Nowaczyk
wyższy poziom usług

Usługi drogowe

  • oczyszczanie dróg i chodników,
  • koszenie poboczy dróg,
  • karczowanie i utylizacja zarośli przydrożnych,
  • wycinka drzew, wyrób drewna i utylizacja gałęzi,
  • frezowanie pni,
  • zimowe utrzymanie dróg i chodników.